ความรู้เกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง

การได้ยินด้วยบลูทูธ เครื่องช่วยฟัง / Made For iPhone เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟัง Bluetooth ได้รับความสนใจจากสาธารณชนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยทั่วไปแล้วเมื่อมีคนพูดถึงบลูทูธ ...

ที่สุด การจำแนกประเภทที่สมบูรณ์ของวัสดุพอลิเมอร์ในประวัติศาสตร์

       วัสดุโมเลกุลขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าวัสดุพอลิเมอร์เป็นวัสดุที่ประกอบด้วยสารประกอบโมเลกุลขนาดใหญ่เป็นเมทริกซ์และมี ...

New hearing aid technology

Hearing aid technology can be either advanced or basic and is rapidly improving to benefit wearers more than ever before. Hearing aid technology has ...

OTC hearing aids FAQ

Q: Can I buy hearing aids over the counter? A: Over-the-counter (OTC) hearing aids (or OTC wearable hearing devices as recommended in the NAS ...

วิธีการ choose the right hearing aid for you? Starting from these 7 o’clock

For the hearing impaired, whether you are preparing a hearing aid for the first time, or have been wearing a hearing aid for many years, you will ask ...

ด้านหลัง ear? Ear canal? RIC machine? Which hearing aid is right for you?

Regarding the selection of hearing aids, there is an indispensable link, which is also a link that everyone pays close attention to-the appearance of ...

Speech discrimination is poor. What should I pay attention to when wearing hearing aids?

For hearing-impaired people, hearing aids are one of the effective means to improve their listening and help them communicate better with others. ...

ความแตกต่างระหว่าง ordinary analog hearing aids and all digital hearing aids

All-digital hearing aids have more and more powerful functions than analog hearing aids. They have much higher comfort and experience, clear sound, ...

คืออะไร the principle of hearing aids

What is a hearing aid Hearing aids are miniature sound reinforcement devices that amplify external sounds to the level required by hearing loss ...

How hearing aids can save deafness

How does your ear hear the sound? Sound, which is the sound wave generated by the vibration of the object, is collected by the auricle and ...

เครื่องช่วยฟัง Industry: Six International Brands Will Become Seven International Brands

As we all know, hearing aids have six international brands, Oticon of Denmark, Phonak of Switzerland, ReSound of Denmark, Widex of Denmark, Signia of ...

เครื่องช่วยฟัง market value to exceed $ 5 billion by 2020

According to a new study by Grand View Research Inc., the global hearing aid market will grow by 3.2% between 2014 and 2020. This means that in just ...

ผู้จัดจำหน่ายเครื่องช่วยฟัง
โลโก้
ตั้งรหัสผ่านใหม่
เปรียบเทียบรายการ
  • ทั้งหมด (0)
เปรียบเทียบ
0